Değerlendirme Merkezi (Assessment Centre) Provası, gerek iş başvuru sürecinin bir aşaması olarak gerekse mevcut şirketinde terfi etmek için değerlendirme merkezi uygulamalarına katılacak bireylerin assessorlar tarafından hazırlandığı bir çalışmadır.

Değerlendirme merkezi uygulaması, işe alım ve terfi süreçlerinin kritik bir aşamasını oluşturur. Bu prova çalışmasında, hayali bir şirket senaryosu kurgusunda bir çalışma arkadaşınız karşınızda otururken onunla zorlu bir iletişimi yönetmeye, motivasyonu arttırmaya veya bir problemi karşılıklı diyalog halinde çözmeye çalışırsınız. Bu esnada tarafımızca aynen bir değerlendirme merkezindeki gibi çeşitli yetkinliklerde değerlendirilirsiniz.

Online olarak yapılan ve 3 ayrı aşamadan oluşan değerlendirme merkezi provası yaklaşık 2,5 saat sürmekte ve görüşmeler boyunca sözlü geri bildirim verilmektedir.  Prova sonrasında verilen geri bildirimde, kişinin güçlü yönleri ve geliştirmesi gereken alanları vurgulanarak değerlendirme merkezi aktivitelerine daha iyi hazırlanmaları amaçlanmaktadır.

Değerlendirme Merkezi Provasının Avantajları

  1. Simülasyonla Güven Kazanma: Değerlendirme merkezi provası, adaylara gerçek yaşam senaryolarında nasıl davranacakları konusunda pratik yapma fırsatı sunar, bu da güven kazanmalarına yardımcı olur.
  2. Gelişim Alanlarının Belirlenmesi: Prova sırasında alınan geri bildirimler, adayların hangi alanlarda gelişim sağlamaları gerektiğini belirlemelerine yardımcı olur.
  3. Liderlik ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi: Değerlendirme merkezi provası, adayların liderlik, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunur.