İşe Alım Süreç Kurgusu, doğru adayı seçmek ve işe almak için izlenen adımları içeren kritik bir süreçtir. Bu süreç, bir organizasyonun ihtiyaçlarına uygun yetenekleri çekmek, değerlendirmek ve seçmek amacını taşır.

bg-03

İşe alım süreç kurgusu, adayın şirket kültürüne uyum sağlamasını, aidiyet duygusu kazanmasını ve organizasyonun başarılarına katkıda bulunmasını hedefler.